Niekedy môže byť ťažké zostať motivovaní. Všetci sme tam boli a všetko, čo potrebujete, je iba pozitívna podpora. Tu uvádzame niekoľko inšpiratívnych ponúk, ktoré vás majú povzbudiť. Tieto múdre slová od veľkých pozitívnych mysliteľov vás dostanú do správneho myslenia, aby ste mohli čeliť problémom, ktoré pred nami stoja. Nech múdrosť týchto úvodzoviek vás motivuje každý deň v týždni.Citát dňa

Dreams That Come True

„Niekedy sú sny, ktoré sa stanú skutočnosťou, sny, o ktorých si ani nikdy nevedela, že máš.“ “


 • Citácie sa aktualizujú denne.
 • Navštíviť stránka ponúk pre ďalšie ponuky.
 • 200+ inšpirujúcich dobrých ranných ponúk a obrázkov
 • 100 Citáty a výroky o úspechu
 • 170 Citátov o šťastí
 • 50 snov citácie a výroky
 • 20 citátov inšpirujúcich pozitívne návyky
 • 50 Motivačné citácie
 • 70 Citáty príležitostí
 • Citáty úspechu a ako inšpirovať úspech vo vašom živote
 • 80 Citáty vedenia
 • Prajem pekný deň!

Archívy denných cenových ponúk

Quote of the Day – Distance doesn’t separate people… Silence does.

Vzdialenosť neoddeľuje ľudí ... Ticho áno.ospravedlňujúci list zákazníkom
Quote of the Day – Words are like keys. If you choose them right, they can open any heart and shut any mouth.

Slová sú ako kľúče. Ak ich vyberiete správne, môžu otvoriť akékoľvek srdce a zavrieť ústa.

Quote of the Day – Be a good person but don’t waste time to prove it.

Buďte dobrým človekom, ale nestrácajte čas to dokázať.

Quote of the Day – Worrying does not take away tomorrow’s troubles. It takes away today’s peace.

Znepokojenie nezbaví zajtrajšie ťažkosti. Znáša to dnešný mier.

Quote of the Day – 5 By 5 Rule: If it’s not gonna matter in 5 years, don’t spend more than 5 minutes being upset by it.

Pravidlo 5 do 5: Ak na tom nezáleží za 5 rokov, nestrávte tým viac ako 5 minút.Quote of the Day –

„Buďte typom osoby, s ktorou sa chcete stretnúť.“

Something Good In Every Day

'Každý deň nemusí byť dobrý ... ale v každom dni je niečo dobré.'

Keep Calm Because This Too Shall Pass

'Každý deň nemusí byť dobrý ... ale v každom dni je niečo dobré.'

Dreams That Come True

'Niekedy sú sny, ktoré sa stanú skutočnosťou, sny, o ktorých si ani nikdy nevedela, že máš.'

Quote of the Day –

'Buď sám sebou všetci ostatní už sú zabratí.'

Future Self Will Thank You For

'Buď sám sebou všetci ostatní už sú zabratí.'

Quote of the Day –

'Dream. Veriť. Do. Opakovať. '

vianočný list otcovi
Quote of the Day –

'Ak robíte chyby, znamená to, že tam niečo robíte.'

Quote of the Day: “Love the life you live. Live the life you love.” – Bob Marley

'Miluj život, ktorý žiješ.' Žite život, ktorý máte radi. “- Bob Marley

Quote of the Day: “I am in charge of how I feel and today I am choosing happiness.”

„Mám na starosti to, ako sa cítim, a dnes sa rozhodujem šťastie. “

Quote of the Day: “Say yes more than no!”

'Povedz áno viac ako nie!'

Dream Big

Snívaj vo veľkom

Deň otcov text
“Sometimes later becomes never. Do it now.”

„Niekedy sa neskôr nikdy nestane. Sprav to hneď.'

Quote Of The Day:

'Pokúste sa byť dúhou v niekom oblaku.' - Maya Angelou

Quote of the Day: Money Can

Peniaze nemôžu kúpiť šťastie

Quote of the Day: Life Is Like A Camera. Just Focus On What Is Important.

Život je ako fotoaparát. Zamerajte sa iba na to, čo je dôležité.

Quote of the Day: A Large Part Of Virtue Consists In Good Habits

Veľká časť cnosti spočíva v dobrých návykoch

Quote of the Day: The thing to wait on, to reach there in time for, is the moment in which people reveal themselves.

Na čo čakať, aby sme sa tam dostali včas, je okamih, v ktorom sa ľudia zjavia.

Tiež sa ti môže páčiť...

sú nasledujúce:Nenašli ste, čo ste hľadali?

Reklama

Posledné príspevky

 • 10 spôsobov, ako ju oslniť na Valentína
 • 10 jedinečných spôsobov, ako pre neho pripraviť Valentína
 • Správy romantického Valentína pre ňu (priateľka alebo manželka)