Jednou z najdôležitejších častí niekoho náboženskej cesty je miesto, kde všetko začína. To je pravda, jeho krst. Účasť na takejto udalosti je jedným z najkrajších momentov, ktoré môžete zažiť. Byť prítomný v okamihu, keď úžasné stvorenie prijme Ježiša ako svojho Spasiteľa, je začiatkom úžasnej cesty. Ale pri príležitostiach, ako sú tieto, sa očakáva, že budete mať nejaké želania pripravené, či už je to dieťaťu, rodičom alebo komukoľvek. Prajete niekomu niečo je tým najpriamejším spôsobom, ako vyjadriť svoje pocity tým, že ich doslovne oznámite druhej osobe. Ale ak ste tam ako každý iný normálny človek, nemáte čas sa posadiť a začať premýšľať o želaniach. Musíte pripraviť svoj outfit a všetko. Ale nebojte sa, môj drahý priateľ, pretože sme už pre vás urobili všetku špinavú prácu! Takže tu sú najlepšie krstné želania na internete!Unikátne krstiny a krstné želania

 • Toto je skutočne deň, na ktorý treba pamätať. Nech je Pán po celý večnosť milostivý tomuto mladému anjelovi.
 • Nech je láska a milosť Božia vždy s týmto dieťaťom. Gratulujeme k tomuto mimoriadnemu dňu!
 • Cítim sa požehnaný, že sa môžem zúčastniť príležitosti, ako je táto. Náš Pán má dosť lásky ku všetkým svojim deťom, takže som rád, že sa naša komunita zväčšuje!
 • Dnes je deň začiatku duchovnej cesty tohto dieťaťa. Nech Boh dá toto sladké dieťa všetkým svojim požehnaniam.
 • Moje najúprimnejšie prianie pre toto malé dieťa je, že všetko vyrastie v jeho prospech pri dospievaní a môže mať naše milé požehnania pána!
 • Môže byť dnes nezabudnuteľnou príležitosťou pre každého z nás. Pretože je to deň, keď sa k našej krásnej kresťanskej komunite pripojí najmladšie dieťa na svete!
 • Nech je náš milý pán vedúcim svetlom v živote tohto sladkého dieťaťa! Nedokážem vyjadriť, aký som nadšený z účasti na začiatku takejto duchovnej cesty.
 • Bol by som rád, keby toto dieťa malo najúžasnejší krst, aký kedy bol urobený. Pretože u takýchto úžasných rodičov si toto dieťa zaslúži len to najlepšie.
 • Nech tento deň prinesie rodine toho sladkého anjela nekonečný pokoj a radosť. Šťastné krstiny!
 • Naozaj nie je nič lepšie ako úsmev sladkého anjela, ktorý sa chystá začať takú úžasnú duchovnú cestu. Cítim sa nadšený, že som sa mohol zúčastniť tejto príležitosti!

Baptism message image

Krst praje rodičom

 • Gratulujem k pokrsteniu tvojho milého anjela. Nech tento deň prinesie vašej rodine večné šťastie!
 • Súdiac podľa rodičov, že toto dieťa vyrastie, stane sa úžasnou osobou. Keď sa to stane, nemôžem sa dočkať, až tam budem. Gratulujeme k krstu vášho dieťaťa!
 • Pri tejto mimoriadnej príležitosti skutočne dúfam, že vaše dieťa bude požehnané našim Pánom, aby všetko fungovalo dokonale v jeho živote a vaše.
 • Samotná existencia tohto dieťaťa je darom nášho Pána, takže toto krstovanie je spôsob, ako mu ukázať svoje uznanie. Blahoželáme!
 • Výchova dieťaťa v kresťanskej spoločnosti nie je ľahká. Musíte mu poskytnúť všetky zásady stanovené našim drahým Pánom. Tento osobitný deň je však ako uvítacia strana nového života, od ktorého bude toto dieťa odteraz žiť. Kresťanský život. Blahoželáme!
 • Krst dieťaťa je pre rodičov rovnako dôležitý ako deň, pre dieťa je to deň. Nemôžem ani pochopiť šťastie, ktoré musíte vy dvaja cítiť práve teraz. Úprimne dúfam, že Boh žehná vašej rodine pokojom a radosťou. Blahoželáme!
 • Tento deň predstavuje obrovský míľnik v živote tohto dieťaťa. Je to deň, keď bol prijatý o krok bližšie k Bohu tým, že ho prijal do svojho života. A aby ste to potom mohli dovoliť, musíte sa cítiť hrdí ako rodičia. Blahoželáme!
 • Keď je vaše milované dieťa odovzdané nášmu pôvabnému Pánu, nech mu žehná s nekonečným šťastím a pokojom. Blahoželáme!
 • Mali by ste sa naozaj cítiť hrdí ako rodičia. Vaše dieťa je teraz súčasťou niečoho oveľa väčšieho ako ktokoľvek z nás. Stalo sa súčasťou kresťanského spoločenstva a som rád, že ho môžem privítať popri nás ako našom bratovi / sestre. Blahoželáme!


Christening and Baptism Message Card: Congratulations on the Christening of your sweet little angel. May this day bring everlasting happiness to your family!Christening and Baptism Message Card: May this day bring never-ending peace and joy to the family of that sweet angel. Happy Christening! Christening and Baptism Message Card: I feel blessed to be able to attend an occasion such as this one. Our Lord has enough love for all of His children, so I Christening and Baptism Message Card: On this special day and always may God look down on you, cherish you and keep you safely in his care.Krstiny správy od krstných rodičov

 • Drahé dieťa, sľubujem, že urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby ste sa uistili, že vyrastiete a stanete sa najlepším človekom na svete.
 • Moje milé dieťa, sľubujem, že vám pomôžem udržať svoju vieru počas dospievania, aby ste sa stali dobrým kresťanom, ktorého by ste mali byť. Prajem vám všetko najlepšie.
 • Nedokážem opísať, ako sa cítim poctený tým, že som osoba, ktorá zaisťuje, že viera tohto dieťaťa zostáva nedotknutá a vždy zameraná na nášho Pána. Sľubujem vám, moje drahé dieťa, že budem najlepším krstným otcom / matkou, akú si dokážete predstaviť.
 • Drahé dieťa, nech vás nebesia žehnú akýmkoľvek možným spôsobom, aby ste sa jedného dňa mohli stať osobou, o ktorej snívate. A sľubujem vám, ako váš krstný rodič, že urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som zaistil, že sa vaše sny splnia.
 • Vaša existencia je požehnaním pre naše životy a cítim česť byť vašim kmotrom. Bez ohľadu na ťažkosti sľubujem, že budem tu vždy pre vás, uistite sa, že máte na tvári úsmev.
 • Moje milé dieťa, modlím sa, aby deň tvojho krstu znamenal nielen začiatok vašej duchovnej cesty, ale aj začiatok všetkého dobrého, čo tento život môže ponúknuť.
 • Drahé dieťa, rád by som ti sľúbil, že bez ohľadu na to, čo sa stane, pokiaľ budeš žiť a dýchať, budeme tu vždy pre teba, aby sme sa ubezpečili, že zostaneš verný a láskavý, ako si teraz, dieťa.
 • Nech je toto krstenie znamením, že zvyšok vášho života bude požehnaný Jeho milosťou a že vás bude strážiť Duch Svätý.
 • Modlím sa, aby vám náš drahý Pane žehnal celý život plný šťastia a mieru a svetlej budúcnosti, na ktorú sa nemôžem dočkať, až budem súčasťou.
 • Vidíte, každý deň nám Pán dáva dôvod oslavovať a cítiť sa požehnaný. Dnes je týmto dôvodom váš krst a ako váš krstný rodič by som sa nemohol cítiť hrdejší! Sľubujem vám, že budem vždy po vašom boku a budem najlepším krstným rodičom, aký kedy tento svet videl!

Christening and Baptism Message Card: May the love and grace of God always be with that child. Congratulations on this extraordinary day!

Verše Biblie o krste

 • 'A ja som ho nepoznal. Ale ten, ktorý ma poslal krstiť vodou, to isté mi povedal: Na koho uvidíte Ducha zostupujúceho a zostávajúceho na ňom, ten istý krstí Duchom Svätým' - Ján 01:33
 • A stalo sa v tých dňoch, že Ježiš prišiel z Nazareta z Galilee a bol pokrstený od Jána v Jordáne. A hneď, ako vychádzal z vody, uvidel otvorené nebesá a Ducha ako holubicu zostupujúcu na neho. A prišiel hlas z neba a povedal: Ty si môj milovaný Syn, v ktorom sa mi veľmi páči. “- Mark 1: 9-11
 • „Lebo tak mnoho z vás, ako ste boli pokrstení v Krista, Krista obliekli.“ - Galatským 3:27
 • „Lebo jedným Duchom sme všetci pokrstení do jedného tela, či už sme Židia alebo pohania, či už sme puto alebo slobodní; a všetci boli nútení piť do jedného Ducha. “- 1. Korinťanom 12:13
 • „Pretože sme Božím majstrovským dielom. Stvoril nás znovu v Kristovi Ježišovi, aby sme mohli robiť dobré veci, ktoré pre nás už dávno plánoval. “- Efezským 2:10
 • 'Choďte teda a učte všetky národy, krstite ich v mene Otca, Syna a Ducha Svätého: Naučte ich, aby pozorovali všetko, čo som vám prikázal. A hľa, som s vami.' vždy až do konca sveta. Amen. “- Matúš 28: 19-20
 • „Nemám väčšiu radosť, než keď počujem, ako moje deti kráčajú v pravde.“ - 3. Ján 1: 4
 • „Ján im odpovedal:„ Krstím vás vodou. Ale ten, ktorý je silnejší ako ja, prídem, remienky, ktorých sandále nie som hodný rozviazať. Bude vás krstiť Duchom Svätým a ohňom. “- Lukáš 3:16
 • „Pán môže dať za teba svojho anjela, aby ťa sprevádzal všetkými tvojimi spôsobmi.“ - Žalm 91:11
 • „Keď boli pokrstení všetci ľudia, stalo sa, že Ježiš bol pokrstený a modlil sa, nebo sa otvorilo nebo, a Duch Svätý zostúpil v telesnej podobe ako holubica na neho, a hlas vyšiel z neba, ktorý povedal: Ty si môj milovaný Syn; v tebe ma veľmi potešilo. “- Lukáš 3:21
 • „Potom som si spomenul na slovo Pánovo, ako povedal: Ján skutočne pokrstil vodou; ale budete pokrstení Duchom Svätým. “- Skutky 11:16
 • „Existuje jedno telo a jeden Duch, rovnako ako ste boli povolaní k jednej nádeji, keď ste boli povolaní; jeden Pán, jedna viera, jeden krst; jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkým a skrze všetko a vo všetkých. “- Efezským 4: 4-6
 • „Táto voda symbolizuje krst, ktorý vás teraz tiež šetrí - nie odstránenie nečistôt z tela, ale prísľub čistého svedomia voči Bohu. Zachráni vás zmŕtvychvstaním Ježiša Krista. “- 1. Peter 3:21
 • „Každý, kto verí a je pokrstený, bude spasený.“ - Marek 16:16
 • „Kto prijíma dieťa v mojom mene, víta ma.“ - Lukáš 9: 46-48.

Tiež sa ti môže páčiť...

sú nasledujúce:

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Reklama

Posledné príspevky

 • 10 spôsobov, ako ju oslniť na Valentína
 • 10 jedinečných spôsobov, ako pre neho pripraviť Valentína
 • Správy romantického Valentína pre ňu (priateľka alebo manželka)